Pozovite nas: tel. +387(0)33 556 167 fax. +387(0)33 556 166 email. info@hing.ba

Reference.

R. br. Izvedeni objekti Period Površina objekat m2 Vrijednost u KM
01. Infrastruktura “BOSNALIJEK” dd Sarajevo 2001.
Instalacija vodovoda kompleksa
Tehnološka kanalizacija kompleksa 2005.
Fekalna kanalizacija kompleksa
Oborinska kanalizacija kompleksa
Toplovodi BOSNALIJEK-a 2004.
02. Objekti BOSNALIJEK-a dd Sarajevo 2002. 300
Hladno skladište ViK
Ampulni pogon ViK 2003. 1.800,00
Tabletni pogon ViK – I i II faza 2000. 2.500,00+
250
Galensko ViK 2004.
Objekat razvoja ViK 2003. 1.800,00
Proizvodno distributivni centar BOSNALIJEK ViK 2005. 8.500,00
03. Bjelašnica Faza I 2005. 5.700,00
Infrastruktura apartmanskog naselja Bjelašnica
Unutrašnja instalacija ViK-a Bjelašnica 98 apartmana
Apartmani “MUŠINOVIĆ” Bjelašnica faza ViK
04. Građevinski radovi na distributivnim mrežama toplovoda I vrelovoda. KJKP Toplane Sarajevo. 1997. – 2008. Cca
05. Proizvodno distributivni pogon “ARGETA” Hadžići – faza ViK-a 2006. 22.000,00
06. “GRAVE” osiguranje – faza ViK-a 2006. 3.000,00
07. Rekonstrukcija Energoinvesta IRC-a Sarajevo 2003. – 2005.
08. Fabrika Duhana Sarajevo d.d. 2005. – 2008. cca
09. Ostali manji objekti koji su izvedeni u periodu 1996 – 2006 godine 1996. – 2006. cca
10. ViK – a na proizvodno distributivnom objektu “Prerada mesa Perutnina Ptuj B” Breza 2007. 4.500,00
11. Turkish Zirat banka Sarajevo ViK 2007. cca
12. BBI Centar radovi ViK 2007. 30.000,00
13. Grawe osiguranje objekat II ViK 2007. 3.000,00
14. EUROHERC OSIGURANJE ViK 2007. 8.500,00
15. Poslovni objekat FARIDOO ViK 2008. 7.000,00
16. Stambeni objekat “BOLIĆ-GRANOV” Bare-Šip ViK 2008. 2.000,00
17. TELE-NET- poslovni objekat ViK 2008. cca
18. FARMAVITA Sarajevo – ViK 2008.
19. Poslovni objekat KUMROVEC Sarajevo – ViK 2008.
20. Poslovno-Stambeni objekat ASTRO Sarajevo – ViK u fazi izvođenja 2008.
21. Sveštenički dom Vrhbosanske Nadbiskupije – ViK 2009.
22. Upravna zgrada Rijaseta Islamske zajednice sa rezidencijom – ViK – U fazi izvođenja 2009.
23. Poslovna zgrada “EPTA – METAS” Ilidža – ViK 2009.
24. Sveštenički dom Vrhbosanske Nadbiskupije – ViK 2009.
25. Stambeno-Poslovno objekat –UNIPROMET Sarajevo – ViK 2010.
26. Vanjski vodovod u krugu “FABRIKE DUHANA SARAJEVO (osnovni ugovor + ANEKS ugovora) 2010.
27. Poslovni objekat J.U.A. JUAFRISCHEIS doo Oznakovići Visoko. 2011.
28. Poslovni objekat HYUNDAI Auto BH Sarajevo. 2012. Cca 2.000,00
29. Stambeno – poslovni objekat u naselju Ilidža. 2012. Cca 4.000,00
30. Kontrola Kvaliteta I Administracija – BOSNALIJEK. 2012. Cca 8.500,00
31. Sarajevo City Centar – poslovni centar I hotel – VIK 2012. – 2014. Cca 120.000,00 Cca 3.000.000,00
32. Stambeno poslovni objekat MALTA 2013. – 2014.
33. Hoteli Terme Ilidža Sarajevo 2013 – 2014.
34. Hotel Marriott – Sarajevo 2014. – 2015.
35 Hotel Bazardžani Sarajevo 2014. – 2015.
36. Rezidencija Mušović – Gabelina Sarajevo 2014. –
37. Stalno održavanje distributivnih mreža – Toplane Sarajevo
38. Sarajevo City Center – Toranj – VIK 2015. – 2016.
39. Hotel MALAK Ilidža – ViK 2014. – 2016.
40. Depadans Hotel Sarajevo 2015. – 2016.
41. „Srebrna Lisica Bjelašnica“ – Objekat Grakop 2016. – 2017.
42. „Srebrna Lisica Bjelašnica“ – Objekat Bosman 2016. – 2017.
42. Rezidencija Vrbosanskog Nadbiskupa Sarajevo 2016. – 2017.
43. „Srebrna Lisica Bjelašnica“ – Objekat Bosman 2016. – 2017.
44. Apartmani TEAMM Bjelašnica 2016. – 2017.
45. MALAK Resort – Rezidencijalno naselje – Vile – 48 objekata 2016. –
46. Stembeno Poslovni Objekat „Park Residental“ 2017. –
47. Poslovni Objekat „ Otoka – Kumrovec“ 2017. – 2018.
48. Poslovni Objekat „ Volving“ 2017. –
49. SCC Sarajevo – Hotelski dio – Swisshotel 2017. – 2018.
50. SSarajevo Tower – temeljni razvod 2018.
51. Apartmani Štini Do – Bjelašnica 2018.
52. Hotel Ibis Styles – Sarajevo 2018.
53. Stambeno – poslovni objekat “River Walk” – Sarajevo 2018.

 

Back to Top