RIVER WALK

OBJEKAT: RIVER WALK
VRSTA RADOVA: Vrsta radova: Radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije u fazi izvođenja.
INVESTITOR: M Investment Group d.o.o.

Luksuzni stambeni kompleks „River Walk“ se gradi na površini od 6.805m² na području Općine Ilidža, a nakon izgradnje sadržavati će 28.306m² stambenog i poslovnog prostora,a također je planirana i izgradnja podzemnih garaža.  Sadržavati će se od 159 stambenih jedinica, tržnog centra, sportskog centra i bazena.  Investitor projekta je M Investment Group d.o.o. Sarajevo, firma sa vlasničkim kapitalom iz Kraljevine Bahrein.

RIVER WALK 4

RIVER WALK 3

RIVER WALK 2

RIVER WALK 1